Sosyal Medya
Giriş Yap
0
basket

Anasayfa | Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi
Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Lütfen Boltakipci.com'a üye olmadan önce bu Üyelik Sözleşmesi'ni dikkatlice okuyunuz. Üyeliğinizi tamamlamanız halinde, aşağıdaki maddeleri okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılacaksınız. Bu Sözleşme, üye kaydınızın tamamlanmasıyla birlikte akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

1. Taraflar

a) Boltakipci.com web sitesinin işletimini ve faaliyetlerini yürüten şirket bundan böyle "Boltakipçi" olarak anılacaktır. b) Boltakipci.com web sitesine üye olan birey veya kurum bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşme'nin konusu, Boltakipçi'in sahip olduğu internet sitesi boltakipci.com'dan Üye'nin faydalanma şartlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Boltakipci.com web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder ve bu bilgilerin yanlışlığından doğan tüm zararları Boltakipçi'e karşı tazmin edeceğini beyan eder.

3.2. Üye, Boltakipçi tarafından kendisine verilen şifreyi başka kişi veya kuruluşlara veremez, şifre kullanım hakkı sadece kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ve üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Boltakipçi'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Boltakipçi'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve diğer talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, Boltakipci.com web sitesini kullanırken Türk Hukuk mevzuatına uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen Üye'ye aittir.

3.4. Üye, Boltakipci.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici, yasalara aykırı, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunamaz.

3.5. Boltakipci.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Boltakipçi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Boltakipçi, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Boltakipçi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Boltakipci.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği zararlar yüzünden Boltakipçi'den tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı taahhüt eder. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye'ye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Boltakipçi'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Boltakipçi'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Boltakipçi, gerektiğinde üyenin üyeliğini tek taraflı olarak silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkını saklı tutar. Üye, bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Boltakipçi'ın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

3.10. Boltakipci.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Boltakipçi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Üye, bu haklara saygı gösterecek ve bu hakları ihlal edici faaliyetlerde bulunmayacaktır.

3.11. Boltakipçi, Boltakipci.com internet sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişimle ilgili birtakım bilgiler toplayabilir.

3.12. Boltakipçi, yasal bir zorunluluk halinde veya Boltakipçi ve Boltakipci.com web sitesi ailesinin haklarını, mülkiyetini ve güvenliğini korumak ve savunmak amacıyla üyenin kişisel bilgilerini açıklayabilir.

3.13. Boltakipçi, web sitesinin virüs ve benzeri zararlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbirleri alır. Bunun yanında, üye kendi virüs koruma sistemini sağlamak ve gerekli korunmayı sağlamakla yükümlüdür.

3.14. Boltakipçi, Boltakipci.com sitesinin içeriğini ve hizmetlerini dilediği zaman değiştirme, güncelleme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.15. Boltakipçi, üyelik sözleşmesinin koşullarını her zaman değiştirme, güncelleme veya iptal etme hakkını saklı tutar. Değiştirilen, güncellenen veya yürürlükten kaldırılan hükümler, yayın tarihinden itibaren tüm üyeler için geçerli olacaktır.

3.16. Taraflar, Boltakipci.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK Madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve bu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ve beyan ederler.

3.17. Boltakipçi, üyelerin kayıtlı elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına bilgilendirme mailleri ve SMS'ler gönderme yetkisine sahiptir. Üye, bu sözleşmeyi onaylayarak bilgilendirme maillerinin ve SMS'lerin gönderilmesini kabul etmiş sayılır.

4. Sözleşmenin Feshi

Bu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Boltakipçi tarafından üyeliğinin iptal edilmesi durumunda sona erecektir.

5. İhtilafların Halli

Bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini gösterir. Bu Sözleşme, üyenin üye olmasıyla birlikte akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.